Veel keuzes te maken

Wij kiezen niet voor de weg die het meest voor de hand ligt. Als ondernemer kun je op een eenvoudige en efficiënte manier werken (veel ondernemers werken met invulformulieren). Maar wij zijn van mening, dat als je wilt dat de familie een keuze maakt die bij hen past, dan moet je wel weten wat de mogelijkheden zijn. Alleen dan kan de juiste keuze gemaakt worden.

Als iemand aangeeft dat ze een witte kist wil, dan bespreken wij die keuze. Naast de mogelijke witte kisten laten we ook kisten zien van een lichte tint hout, van lichte stof of ander lichte materialen.

Dit kost meer tijd, maar de keuze die je als familie maakt is een keuze waar je achter staat.


In onze inspiratiemap hebben we vele onderwerpen, keuzes en mogelijkheden opgesomd. Deze kan je hier downloaden en doorlezen:
Inspiratiemap met vele mogelijkheden rondom een uitvaart