Samenwerken

En samenwerken met elkaar geeft kwaliteit!


We geloven ook heel sterk in een nauwe samenwerking. Wij zoeken de samenwerking met iedereen die meewerkt aan een uitvaart; dit is de chauffeur van de rouwauto die we de gelegenheid geven om het gezin te condoleren met hun verlies en meedenkt over een mooie route om te rijden.


Maar ook de koffiedame denkt mee over de zaalindeling en schudt samen met haar collega’s voorafgaande aan de condoleance het gezin de hand zodat ze hen net een beetje extra kan verzorgen met een kopje koffie of een glaasje water.


 Een ander voorbeeld is het draaiboek dat wij maken. Enkele dagen na een overlijden worden de grote lijnen van een uitvaart zichtbaar en vanaf dat moment gaan wij een draaiboek maken waarin we álle details vermelden die voor een ander belangrijk zijn om te weten.


Denk hierbij aan kleding; als een familie aangeeft geen voorkeur te hebben voor zwarte kleding, dan houden wij als De Stilte hier rekening mee, maar we vermelden het ook in ons draaiboek zodat ook de koffiedames erover na kunnen denken.


Het draaiboek wordt zo opgezet dat alle mensen rondom een uitvaart weten wat de familie verwacht en iedereen op een prettige wijze met elkaar kan samenwerken en elkaar aanvullen daar waar mogelijk.


"Ze hebben respect voor de overledene, laten dit zien en stralen het uit."

(Teamleidster Woonvoorziening vertelt haar ervaring)
Wij als mens Tina Hakkesteegt Erwin de Jong Cora van der Waal Ina Schut Lijda van Zessen José Aartsen Sophie de Waal Deborah Niesthoven Pieta van der Leeden Corrie den Hartog Caroline van Dam Mariska de Groot Arja van Bruchem
Uitvaartbegeleiding De Stilte   -   0183 – 35 40 39   -   info@de-stilte.com