Wereldlichtjesdag 2022

Sinds wanneer organiseren jullie Wereldlichtjesdag?
In 2013 heb ik voor het eerst deze avond georganiseerd.

Waarom ben je hiermee begonnen?
Ben de Jong (2015 †) heeft zijn zoon verloren door een auto ongeluk in 2009. Hij vroeg mij of ik Wereldlichtjesdag kende en of ik dit zou willen organiseren? Hierop was mijn antwoord direct ‘ja’!
Mijn band met Ben was zo bijzonder dat dit het enig mogelijke antwoord was.

Waarom Wereldlichtjesdag en niet een ‘gewone’ herinneringsavond?
Mijn hart ligt in het bijzonder bij kinderen. Kinderen laten ons zien waar het leven om draait. Ze relativeren onze dag als we het zelf soms niet meer kunnen. Ze houden ons in een ritme, met beide benen op de grond, laten ons onontdekte emoties voelen en geven zonder moeite een glimlach op je gezicht!


Als ik moet kiezen voor een goed doel, dan kies ik ook eerder voor KiKa (KinderenKankerVrij) en dus ook deze keuze voor Wereldlichtjesdag voelde voor mij heel vanzelfsprekend.

Daarbij was de band met Ben zo bijzonder gevoelsmatig, dat ik hem niets kon en wilde weigeren.

Wat is Wereldlichtjesdag?

Op de site www.wereldlichtjesdag.nl lees je: Ieder jaar op de 2e zondag in december komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Ik merk dat wij als stichting de rol van ouders wel ruimer zien. Het gaat voor mijn gevoel niet alleen om overleden kinderen, maar ook om het verdriet wat je hebt als je ouder wil worden, maar dit wordt geen werkelijkheid. Of je wordt zwanger en in de eerste weken moet je al afscheid nemen tijdens je zwangerschap. In veel situaties wordt een kind gemist en daar mag je op deze avond bij stil staan.

In onze uitnodiging worden daarom ouders, wens-ouders en suiker-ouders uitgenodigd.

Wat is dan Stichting De Oranje Vlinder?
Na enkele jaren wilde ik meer zekerheid voor de organisatie van deze avond. En samen met 6 andere vrouwen, waaronder drie moeders van overleden kinderen, organiseer ik nu deze avond. En samen vormen wij deze stichting.

Hoe ziet zo’n avond eruit?
Een vast moment op deze avond is wel het aansteken van de kaarsen om 19 uur. Dit zodat de golf van licht de hele wereld overgaat. Maar ieder jaar proberen we met elkaar deze avond wel anders vorm te geven zodat er altijd een klein verrassingsmomentje is. Dit omdat wij zien dat er ouders zijn die meerdere jaren terugkomen. Zij geven aan dat het heel fijn voelt om even bewust stil te mogen staan bij het gemis. En dat het goed voelt om ook die erkenning te krijgen van hun gemis en verdriet. Vooral het besef dat dit nooit overgaat, ook niet na jaren, is iets waar niet iedereen bij stil staat en wij op die avond wel.

Als ik terugdenk aan de verschillende avonden, dan herinner ik mij bijvoorbeeld:
• Het terrein rondom het Fort dat in december stikdonker is en die avond heel sfeervol wordt verlicht met vuurpotjes
• En een aantal gasten waren bijvoorbeeld Hakim, mimespeler uit Sesamstraat, De Rouwclown met zijn verdrietkoffer, en het balletgezelschap DDDD
• Ook heel mooi vind ik altijd het kaarslicht dat weerkaatst op de stenen gewelven van het fort; iets wat je van tevoren niet bedenken of regisseren kan.
• Buiten in de kou en alle duisternis worden stenen neergelegd met de namen van ieder kind die gemist wordt
• Met livemuziek, lieflijk en subtiel, willen we de avond zo invullen dat het voor iedereen heel laagdrempelig is.
• En altijd een momentje, vrijblijvend, dat je met elkaar kan praten, gewoon ontspannen met een kopje koffie.

Een avond in alle eenvoud in zijn puurste vorm, mooi en subtiel.

Ik ben er ook heel trots op dat we de afgelopen twee jaar, waarin we geen gasten mochten uitnodigen, toch een digitale avond hebben georganiseerd. Op afstand, toch met elkaar!

Dus ieder jaar verzint de stichting weer iets nieuws, passend bij een thema dat we met elkaar kiezen. Dit jaar, 2022 hebben we als thema gekozen voor ‘Iets waar je van houdt, draag je altijd in je hart bij je!’

Ben je zelf ouder, wens-ouder of suiker-ouder die een kind moet missen, dan wil ik je uitnodigen voor deze avond. Of als je iemand kent, geef hem of haar dan deze uitnodiging van ons door. Mocht iemand hier dat beetje extra steun uit halen, dan hebben wij ons doel bereikt!

Een warme groet en veel liefde gewenst,
Tina Hakkesteegt
mede namens;
De vrijwilligsters van Wereldlichtjesdag GeoFort
Ada, Petra, Dianne, Margreet, Yvonne en Marieke

Stichting De Oranje Vlinder
wereldlichtjesdaggeofort@gmail.com
Facebook: GeofortWereldlichtjesdag

Terug
Wij als mens Tina Hakkesteegt Inge Westerhout Rebecca van de Vis Ina Schut Cora van der Waal Sophie de Waal Deborah Niesthoven Corrie den Hartog Ella Hakkesteegt Léonie Groen Werken bij? Arja van Bruchem
Uitvaartbegeleiding De Stilte   -   0183 – 35 40 39   -   info@de-stilte.com