Ina Schut Ina Schut Jonge vijftiger, gehuwd en trotse moeder van een zoon en dochter, ritueelbegeleidster.

Het leven van een mens en het afscheid rond het overlijden heeft mij bezig gehouden vanaf dat ik een jonge vrouw was. Ik heb een opleiding gevolgd tot ritueelbegeleidster en nu werk ik sinds het voorjaar van 2013 samen met De Stilte. Vooral het contact met de familie en de nabestaanden doet me erg goed en geeft me veel voldoening.

Bron Wikipedia: Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan een uitvaart en bieden de kaders aan. Het persoonlijke - waarin déze viering verschilt van andere vieringen - wordt gecombineerd met een herkenbare vormgeving. Een ritueelbegeleider zal de familie er op wijzen dat de nabestaanden heel veel zelf kunnen en mogen doen bij een uitvaart. Bij waar zij (op dit moment) niet zelf toe in staat zijn, kan de ritueelbegeleider ondersteuning bieden of taken overnemen.
Wij als mens Tina Hakkesteegt Inge Westerhout Rebecca van de Vis Ina Schut Cora van der Waal Sophie de Waal Deborah Niesthoven Corrie den Hartog Ella Hakkesteegt Léonie Groen Werken bij? Arja van Bruchem
Uitvaartbegeleiding De Stilte   -   0183 – 35 40 39   -   info@de-stilte.com