Enquete

Geef aan met een cijfer hoe uw ervaring is geweest. Een 1 is zeer slecht, 5 is matig, en een 10 is zeer goed.

1. Waarom heeft u voor De Stilte gekozen om de uitvaart te begeleiden?
Advertentie
Mondelinge ervaring
Door overledene zelf bepaald
Vrouwen sprak aan
    Overig:

2. Hoe zou u de werkwijze van De Stilte omschrijven in uw eigen woorden zoals u dat zelf heeft ervaren?

3. Hoe vond u de gevoelsmatige begeleiding voor u als nabestaande(n)?

4. Hoe vond u de praktische organisatie van de uitvaart?

5. Hoe vond u de adviezen en de kennis en kunde van De Stilte?

6. Hoe vond u de financiële begroting met de kosten?

7. Was de begroting voor u gevoel op tijd?
te vroeg
op tijd
te laat
    Toelichting:

8. Hoe vond u het tarief van De Stilte ten opzichte van de kwaliteit?

9. Hoe vond u de gegeven nazorg van De Stilte?

10. Hoe was de werkelijke begeleiding van De Stilte achteraf gezien, ten opzichte van de verwachtingen die u vooraf had? (1 is zeer slecht, 10 is zeer goed)
    Cijfer:
    Toelichting:

Zou u nog iets willen toevoegen (verbeterpunten, tips of andere opmerkingen)?

Persoonlijke gegevens: (niet verplicht)
Naam
Woonplaats
Email

Wij als mens Tina Hakkesteegt Inge Westerhout Rebecca van de Vis Ina Schut Cora van der Waal Sophie de Waal Deborah Niesthoven Corrie den Hartog Ella Hakkesteegt Léonie Groen Werken bij? Arja van Bruchem
Uitvaartbegeleiding De Stilte   -   0183 – 35 40 39   -   info@de-stilte.com