Ervaring van anderen

  • "Vooraf was gezegd dat jullie begeleiding ‘goed’ moest zijn; het werd ‘heel goed'."
  • "Verwachtingen waren al hoog, maar dit is meer dan verwacht waargemaakt."
  • "Erg goed gericht op de wensen van de nabestaanden."
  • "We hebben geen tijdsdruk ervaren."
  • "Een pluim! Jullie begeleiding was zo puur en persoonsgericht!"
  • "Hoe klein het ook was, het was waardevol, erg mooi, statig en niet 13-in-een-dozijn."
  • "Ze kijken naar de mensen en respecteren de wensen."
  • "Een bijzondere, warme week met elkaar, dit begon al met de dames voor de laatste verzorging."
  • "Ze hebben respect voor de overledene, laten dit zien en stralen het uit."
  • "Iedereen heeft de uitvaart als heel mooi ervaren."